Μηχανήματα

Το κέντρο μας διαθέτει εξοπλισμό με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας τα οποία συμβάλλουν καθοριστικά στην αξιοπιστία και στη μείωση του χρόνου λήψης των αποτελεσμάτων αλλά και στην ασφαλέστερη πραγματοποίηση της κάθε εξέτασης .

Η πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας εκτέλεσης των εξετάσεων αίματος ελαχιστοποιεί τη πιθανότητα λάθους, εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας αποτελέσματα.

Τα μηχανήματα μας είναι :

  • COBAS Integra 400 plus (Roche)
  • COBAS e 411 (Roche)
  • Sysmex xs- 1000-i ,9180
  • Electrolyte Analyser (Roche)
  • RAL clot SP
  • General Electric Logic P7

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Από 63€ μόνο 25€

  • Ca 15-3
  • CEA
  • Ca 125

Κόστος:

25 ευρώ