ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

 • ΣΑΚΧΑΡΟ
 • ΣΑΚΧΑΡΟ 2ΩΡΟΥ
 • HbA1c

Κόστος: 12 ευρώ

EΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΣΙΔΗΡΟΣ
 • ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
 • ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ
 • Β12

Κόστος: 35 ευρώ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ Ι

 • T3
 • T4
 • TSH

Κόστος: 22 ευρώ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΙΙ

 • FT3
 • FT4
 • TSH

Κόστος: 22 ευρώ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΙΙI

 • FT3
 • FT4
 • TSH
 • ANTI-TG
 • ANTI-TPO

Κόστος: 45 ευρώ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ
 • 25-ΟΗ D3 (ΒΙΤΑΜΙΝΗ D)
 • ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ (PTH)
 • ΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗ (BGP)
 • ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (ALP)

Κόστος: 65 ευρώ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

 • PSA
 • FREE-PSA
 • PSA RATIO

Κόστος: 25 ευρώ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

 • HbsAg
 • HCV
 • HIV I,II
 • VDRL

Κόστος: 40 ευρώ

ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

 • FSH
 • LH
 • PRL
 • E2
 • PRG
 • AMH

Κόστος: 80 ευρώ

ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

 • CEA
 • Ca 19.9
 • Ca 15.3
 • Ca 125

Κόστος: 65 ευρώ

ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
 • HDL
 • LDL
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
 • ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ
 • VLDL
 • ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
 • Lp(a)
 • APO-A1
 • APO-B

Κόστος: 50 ευρώ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ (ΑΠΛΗ)

 • ΑΜΕΣΟ
 • ΑΕΡΟΒΙΑ
 • ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ

Κόστος: 20 ευρώ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ (ΠΛΗΡΗΣ)

 • ΑΜΕΣΟ
 • ΑΕΡΟΒΙΑ
 • ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ
 • ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ
 • ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ
 • ΧΛΑΜΥΔΙΑ

Κόστος: 50 ευρώ

ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
 • ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ + RHESUS
 • ΣΙΔΗΡΟΣ
 • ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
 • RUBELLA lgG
 • RUBELLA lgM
 • TOXO lgG
 • TOXO lgM
 • CMV lgG
 • CMV lgM
 • HCV
 • HbsAg
 • HIV I,II
 • VDRL

Κόστος: 95 ευρώ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ! Πλήρες καλλιέργεια κολπικού και Test Pap

Ισχύει από 09/03/2020-13/03/2020

 
 • Άμεσο
 • Αερόβια
 • Αναερόβια
 • Μυκόπλασμα
 • Ουρεόπλασμα
 • Χλαμύδια
 • Τest Pap

Κόστος:

40€