Πιστοποιήσεις

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για το Ιατρικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Premium Lab

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Από 63€ μόνο 25€

  • Ca 15-3
  • CEA
  • Ca 125

Κόστος:

25 ευρώ