Ακτινολογικό τμήμα

Σύντομα κοντά σας το νέο ακτινολογικό τμήμα που θα παρέχει :

 

  • Όλο το φάσμα των απλών ακτινογραφιών, σε όλες τις ανατομικές περιοχές του σώματος
  • Ψηφιακούς ορθοπαντογράφους που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις στην πανοραμική, κεφαλομετρική και κροταφογναθική απεικόνιση
  • Ψηφιακή μαστογραφία
  • Μέτρηση οστικής πυκνότητας

 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Από 63€ μόνο 25€

  • Ca 15-3
  • CEA
  • Ca 125

Κόστος:

25 ευρώ