Ακτινολογικό τμήμα

Σύντομα κοντά σας το νέο ακτινολογικό τμήμα που θα παρέχει :

 

 • Όλο το φάσμα των απλών ακτινογραφιών, σε όλες τις ανατομικές περιοχές του σώματος
 • Ψηφιακούς ορθοπαντογράφους που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις στην πανοραμική, κεφαλομετρική και κροταφογναθική απεικόνιση
 • Ψηφιακή μαστογραφία
 • Μέτρηση οστικής πυκνότητας

 
 

Προσφορά: Γενικό check up

Από 76€ μόνο 30€

  • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ,
  • ΣΑΚΧΑΡΟ, ΟΥΡΙΑ, ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ,
  • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ,
  • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ,
  • HDL, LDL, VLDL,
  • ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ,
  • SGOT, SGPT, γ-GT,
  • ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ

Κόστος:

30 ευρώ