Γυναικολογικό τμήμα

  • ΤΕΣΤ ΠΑΠ
  • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ
  • ΕΝΔΟΚΟΛΠΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ
  • ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
  • ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
  • ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Από 63€ μόνο 25€

  • Ca 15-3
  • CEA
  • Ca 125

Κόστος:

25 ευρώ