Καρδιολογικό τμήμα

  • TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ
  • ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ

 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Από 63€ μόνο 25€

  • Ca 15-3
  • CEA
  • Ca 125

Κόστος:

25 ευρώ