Μικροβιολογικό τμήμα

 • ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
 • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
 • ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
 • ΤΕΣΤ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

 
 

Προσφορά: Γενικό check up

Από 76€ μόνο 30€

  • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ,
  • ΣΑΚΧΑΡΟ, ΟΥΡΙΑ, ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ,
  • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ,
  • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ,
  • HDL, LDL, VLDL,
  • ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ,
  • SGOT, SGPT, γ-GT,
  • ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ

Κόστος:

30 ευρώ