Μικροβιολογικό τμήμα

  • ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
  • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
  • ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
  • ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
  • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
  • ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
  • ΤΕΣΤ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Από 63€ μόνο 25€

  • Ca 15-3
  • CEA
  • Ca 125

Κόστος:

25 ευρώ