Υπέρηχοι

 • ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ
 • ΜΑΣΤΩΝ
 • ΠΡΟΣΤΑΤΗ
 • ΕΝΔΟΚΟΛΠΙΚΟΣ
 • ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ
 • ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
 • ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ
 • TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ

 
 

Προσφορά: Γενικό check up

Από 76€ μόνο 30€

  • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ,
  • ΣΑΚΧΑΡΟ, ΟΥΡΙΑ, ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ,
  • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ,
  • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ,
  • HDL, LDL, VLDL,
  • ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ,
  • SGOT, SGPT, γ-GT,
  • ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ

Κόστος:

30 ευρώ