Το PREMIUM LAB :

 • Είναι συμβεβλημένo με τον ΕΟΠΥΥ
 • Εκτελεί Αιμοληψίες κατ’οίκον (με ραντεβού τη προηγούμενη ημέρα)
 • Παρέχει εκπτώσεις από 20% έως 40% σε ανέργους, στρατιωτικούς, ανασφάλιστους
 • Είναι πιστοποιημένο με το νέο διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 από τον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης BQC
 • Εφαρμόζει τους κανόνες της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων για καθένα εξεταζόμενο (GDPR)

Προσφορά: Γενικό check up

Από 76€ μόνο 30€

  • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ,
  • ΣΑΚΧΑΡΟ, ΟΥΡΙΑ, ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ,
  • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ,
  • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ,
  • HDL, LDL, VLDL,
  • ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ,
  • SGOT, SGPT, γ-GT,
  • ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ

Κόστος:

30 ευρώ